Emeklilik

Tümü

Kitaplar

Tümü

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tümü
 • Torba Kanunla İş sağlığı ve güvenliğinde ne değişti

  Torba Kanunla İş sağlığı ve güvenliğinde ne değişti

  12 Eylül 2014

  20/6/2012 tarihli ve 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kapsamından  Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri çıkarılmıştır. Diğer yandan Torba Kanunda aşağıdaki değişiklikler öngörülmüştür. MADDE 16 – 6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “işyeri hekimi ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli […]

 • İşte Torba Kanun İş sağlığı ve güvenliğini böyle değiştirecek

  İşte Torba Kanun İş sağlığı ve güvenliğini böyle değiştirecek

  27 Ağustos 2014

  6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. maddesine değişiklik yaparak mali müşavirlik, bakkal ve market gibi az tehlikeli sınıfta sayılan ve mikro işletme olarak tanımlanan işyerlerinin uygulamada iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde karşılaştıkları zorlukların giderilmesini teminen bu tür işletmelere kolaylık tanıyan ve işverene bir takım sorumluluklar veren bir düzenleme Tasarıya çerçeve 17 . madde olarak eklenmiştir. Uygulamada karşılaşılan tereddütleri gidermek üzere çalışanların sağlık raporlarını çalışan sayısına bakılmaksızın hizmet alınan veya görevlendirilen işyeri hekiminden alabilmesi, ortak hizmetalınan sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan işyeri hekimlerinin yetkisinin devam ettirilmesi ve 10’dan az çalışan bulunan ve az tehlikeli işyerleri çalışanlarının sağlık raporlarını kamu hizmetsunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilmesine imkân tanıyan ve bir düzenleme Tasarıya çerçeve 18 inci madde olarak eklenmiştir.       6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesinde yapılan değişikliğe ek olarak10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işverenlerin veya vekillerininiş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi veeğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususların Bakanlık tarafından belirleneceğine yönelik bir düzenleme Tasarıya çerçeve 19 uncu madde olarak eklenmiştir.

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co