Muhasebesgk Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Rehberi - 25 Ekim 2016, Salı

Emeklilik

Emekliler mağdur olmamak için bu yazıyı mutlaka okusun

Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi adına ve...

SGK 2015 Ağustosda Emeklilere Fark ödeyecek

SGK' dan Emekli Sandığı Kanunununa  (4/1-c) göre  emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 2 milyon 14 bin 79 kişinin 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarının...

Malüllük maaşı nasıl bağlanır

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b li) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası...

İş Kanunu İşlemleri

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hangi mesajları verdi

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Erdem, JW Marriott Otel'de düzenlenen "G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı"nın açılışında, Türkiye Cumhuriyeti olarak dünya nüfusunun üçte ikisini, küresel ekonominin yüzde 85'ini, küresel...

İşçiler için şikayet dilekçesi örneği

İşçiler için şikayet dilekçesi örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU …….. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü BİREYSEL İŞ UYUŞMAZLIĞI HAKKINDA BAŞVURU DİLEKÇESİ …./…./2015 BAŞVURU SAHİBİNİN : Adı ve Soyadı : T.C. Kimlik No : Doğum Yeri ve Tarihi : İkametgâh...

Halef-Selef Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarının karşılıklı iltifatları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Devir Teslim MERASİMİNDE......Halef-Selef Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarının karşılıklı iltifatları.. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı Geçici Bakanlar Kurulu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilen Bakanlık müsteşarı Ahmet...

İş Sağlığı Güvenliği

Belgelerini alamayan İSG Uzmanları ve işyeri hekimleri DİKKAT

Belgelerini alamayan İSG Uzmanları ve işyeri hekimleri DİKKAT! 18 Ağustos 2013 ve sonrasındaki İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce organize edilen  sınavlarda başarılı olarak iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği belgesi almaya...

İşçilere ilave ödeme MÜJDESİ

18 Eylül 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29479 BAKANLAR KURULU KARARI İşçilere ilave ödeme MÜJDESİ  /Karar Sayısı : 2015/8098 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2015 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 21/9/2015, diğer yarısının 25/12/2015 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 1/9/2015 tarihli ve 7811 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine...

Ekonomik krizde bu uygulamdan faydalanın

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasıveya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az...

İşçiler için şikayet dilekçesi örneği

İşçiler için şikayet dilekçesi örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU …….. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü BİREYSEL İŞ UYUŞMAZLIĞI HAKKINDA BAŞVURU DİLEKÇESİ …./…./2015 BAŞVURU SAHİBİNİN : Adı ve Soyadı : T.C. Kimlik No : Doğum Yeri ve Tarihi : İkametgâh...

ÇSGB-SGK-SSK-BAĞKUR-E.S Etiketler

ÇSGB-SGK-SSK-BAĞKUR-E.S Etiketler ÇSGB-SGK-SSK-BAĞKUR-E.S Etiketler 15 yıl 3600 // <![CDATA[ (function() { var b=window,f="chrome",g="tick",k="jstiming";(function(){function d(a){this.t={};this.tick=function(a,d,c){var e=void 0!=c?c:(new Date).getTime();this.t[a]=[e,d];if(void 0==c)try{b.console.timeStamp("CSI/"+a)}catch(h){}};this[g]("start",null,a)}var a;b.performance&&(a=b.performance.timing);var n=a?new d(a.responseStart):new d;b.jstiming={Timer:d,load:n};if(a){var c=a.navigationStart,h=a.responseStart;0=c&&(b[k].srt=h-c)}if(a){var e=b[k].load;0=c&&(e[g]("_wtsrt",void 0,c),e[g]("wtsrt_","_wtsrt",h),e[g]("tbsd_","wtsrt_"))}try{a=null, b[f]&&b[f].csi&&(a=Math.floor(b[f].csi().pageT),e&&0<c&&(e[g]("_tbnd",void 0,b[f].csi().startE),e[g]("tbnd_","_tbnd",c))),null==a&&b.gtbExternal&&(a=b.gtbExternal.pageT()),null==a&&b.external&&(a=b.external.pageT,e&&0=d&&b[k].load[g]("aft")};var l=!1;function m(){l||(l=!0,b[k].load[g]("firstScrollTime"))}b.addEventListener?b.addEventListener("scroll",m,!1):b.attachEvent("onscroll",m); })(); // ]]>// <![CDATA[ (function() { var html5 = ("abbr,article,aside,audio,canvas,datalist,details," + "figure,footer,header,hgroup,mark,menu,meter,nav,output," + "progress,section,time,video").split(','); for (var i = 0; i AloSGK.Com// <![CDATA[ var _0xe231=["\x65\x6E\x74\x72\x79","\x66\x65\x65\x64","\x24\x74","\x74\x69\x74\x6C\x65","\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68","\x6C\x69\x6E\x6B","\x72\x65\x6C","\x72\x65\x70\x6C\x69\x65\x73","\x74\x79\x70\x65","\x74\x65\x78\x74\x2F\x68\x74\x6D\x6C","\x68\x72\x65\x66","\x61\x6C\x74\x65\x72\x6E\x61\x74\x65","\x75\x72\x6C","\x6D\x65\x64\x69\x61\x24\x74\x68\x75\x6D\x62\x6E\x61\x69\x6C","\x2F\x73\x37\x32\x2D\x63\x2F","\x2F\x77","\x2D\x68","\x2D\x63\x2F","\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65","\x63\x6F\x6E\x74\x65\x6E\x74","\x3C\x69\x6D\x67","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x73\x72\x63\x3D\x22","\x22","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","","\x70\x75\x62\x6C\x69\x73\x68\x65\x64","\x73\x75\x62\x73\x74\x72\x69\x6E\x67","\x3C\x75\x6C\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x74\x68\x75\x6D\x62\x73\x22\x3E","\x77\x72\x69\x74\x65","\x3C\x6C\x69\x3E","\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x74\x68\x75\x6D\x62\x22\x3E\x3C\x69\x6D\x67\x20\x77\x69\x64\x74\x68\x3D\x22","\x22\x20\x68\x65\x69\x67\x68\x74\x3D\x22","\x22\x20\x61\x6C\x74\x3D\x22","\x22\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x22\x2F\x3E\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E\x3C\x2F\x61\x3E","\x3C\x73\x70\x61\x6E\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x74\x69\x74\x6C\x65\x22\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22","\x22\x20\x74\x61\x72\x67\x65\x74\x20\x3D\x22\x5F\x74\x6F\x70\x22\x3E","\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x2F\x73\x70\x61\x6E\x3E","\x3C\x73\x70\x61\x6E\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x6D\x65\x74\x61\x22\x3E","\x3C\x73\x70\x61\x6E\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x6D\x65\x74\x61\x5F\x64\x61\x74\x65\x22\x3E","\x2F","\x3C\x2F\x73\x70\x61\x6E\x3E","\x31\x20\x43\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x73","\x31\x20\x43\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74","\x30\x20\x43\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x73","\x4E\x6F\x20\x43\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x73","\x3C\x73\x70\x61\x6E\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x6D\x65\x74\x61\x5F\x63\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x22\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22","\x3C\x73\x70\x61\x6E\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x6D\x65\x74\x61\x5F\x6D\x6F\x72\x65\x22\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22","\x22\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x75\x72\x6C\x22\x20\x74\x61\x72\x67\x65\x74\x20\x3D\x22\x5F\x74\x6F\x70\x22\x3E\x52\x65\x61\x64\x20\x4D\x6F\x72\x65\x2E\x2E\x2E\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x2F\x73\x70\x61\x6E\x3E","\x3C\x73\x70\x61\x6E\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x72\x70\x5F\x73\x75\x6D\x6D\x61\x72\x79\x22\x3E","\x73\x75\x6D\x6D\x61\x72\x79","\x20","\x6C\x61\x73\x74\x49\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x2E\x2E\x2E","\x3C\x2F\x6C\x69\x3E","\x3C\x2F\x75\x6C\x3E","\x3C\x75\x6C\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x74\x68\x75\x6D\x62\x73\x32\x22\x3E","\x22\x3E\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x74\x68\x75\x6D\x62\x32\x22\x3E\x3C\x69\x6D\x67\x20\x77\x69\x64\x74\x68\x3D\x22","\x3C\x73\x70\x61\x6E\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x74\x69\x74\x6C\x65\x20\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x74\x69\x74\x6C\x65\x32\x22\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22","\x3C\x73\x70\x61\x6E\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x6D\x65\x74\x61\x20\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x6D\x65\x74\x61\x32\x22\x3E","\x3C\x73\x70\x61\x6E\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x6D\x65\x74\x61\x5F\x64\x61\x74\x65\x20\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x6D\x65\x74\x61\x5F\x64\x61\x74\x65\x32\x22\x3E","\x3C\x73\x70\x61\x6E\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x6D\x65\x74\x61\x5F\x63\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x20\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x6D\x65\x74\x61\x5F\x63\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x32\x22\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22","\x3C\x73\x70\x61\x6E\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x6D\x65\x74\x61\x5F\x6D\x6F\x72\x65\x20\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x6D\x65\x74\x61\x5F\x6D\x6F\x72\x65\x32\x22\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22","\x3C\x75\x6C\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x74\x68\x75\x6D\x62\x73\x31\x22\x3E","\x3C\x75\x6C\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x78\x70\x6F\x73\x65\x5F\x74\x68\x75\x6D\x62\x73\x32\x32\x22\x3E","\x3C\x64\x69\x76\x20\x69\x64\x3D\x22\x72\x65\x63\x65\x6E\x74\x2D\x70\x6F\x73\x74\x73\x22\x3E","\x22\x20\x73\x74\x79\x6C\x65\x3D\x22\x64\x69\x73\x70\x6C\x61\x79\x3A\x20\x6E\x6F\x6E\x65\x3B","\x4A\x61\x6E","\x46\x65\x62","\x4D\x61\x72","\x41\x70\x72","\x4D\x61\x79","\x4A\x75\x6E","\x4A\x75\x6C","\x41\x75\x67","\x53\x65\x70","\x4F\x63\x74","\x4E\x6F\x76","\x44\x65\x63","\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x70\x6F\x73\x74\x5F\x77\x72\x61\x70\x70\x65\x72\x31\x22\x3E","\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x70\x6F\x73\x74\x5F\x74\x68\x75\x6D\x62\x22\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x69\x6D\x67\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x2F\x73\x31\x32\x30\x2D\x63\x2F","\x22\x20\x68\x65\x69\x67\x68\x74\x3D\x22\x39\x30\x22\x20\x77\x69\x64\x74\x68\x3D\x22\x39\x30\x22\x3E\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E","\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x70\x6F\x73\x74\x5F\x64\x65\x73\x63\x22\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x68\x35\x3E","\x3C\x2F\x68\x35\x3E\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x73\x70\x61\x6E\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x6D\x65\x74\x61\x22\x3E\x3C\x69\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x66\x61\x20\x66\x61\x2D\x63\x6C\x6F\x63\x6B\x2D\x6F\x22\x3E\x3C\x2F\x69\x3E\x26\x6E\x62\x73\x70\x3B","\x3C\x2F\x73\x70\x61\x6E\x3E\x3C\x70\x3E","\x3C\x2F\x70\x3E\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x27\x63\x6C\x65\x61\x72\x27\x3E\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E","\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E","\x6F\x6E\x6C\x6F\x61\x64","\x6D\x79\x63\x6F\x6E\x74\x65\x6E\x74","\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x42\x79\x49\x64","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x77\x77\x77\x2E\x73\x6F\x72\x61\x74\x65\x6D\x70\x6C\x61\x74\x65\x73\x2E\x63\x6F\x6D\x2F","\x73\x65\x74\x41\x74\x74\x72\x69\x62\x75\x74\x65","\x69\x6E\x6E\x65\x72\x48\x54\x4D\x4C","\x53\x6F\x72\x61\x54\x65\x6D\x70\x6C\x61\x74\x65\x73"];function mythumb(_0x3c96x2){for(var _0x3c96x3=0;_0x3c96x3<numposts;_0x3c96x3++){var _0x3c96x4=_0x3c96x2[_0xe231[1]][_0xe231[0]][_0x3c96x3];var _0x3c96x5=_0x3c96x4[_0xe231[3]][_0xe231[2]];var _0x3c96x6;if(_0x3c96x3==_0x3c96x2[_0xe231[1]][_0xe231[0]][_0xe231[4]]){break ;} ;for(var _0x3c96x7=0;_0x3c96x7<_0x3c96x4[_0xe231[5]][_0xe231[4]];_0x3c96x7++){if(_0x3c96x4[_0xe231[5]][_0x3c96x7][_0xe231[6]]==_0xe231[7]&&_0x3c96x4[_0xe231[5]][_0x3c96x7][_0xe231[8]]==_0xe231[9]){var _0x3c96x8=_0x3c96x4[_0xe231[5]][_0x3c96x7][_0xe231[3]];var _0x3c96x9=_0x3c96x4[_0xe231[5]][_0x3c96x7][_0xe231[10]];} ;if(_0x3c96x4[_0xe231[5]][_0x3c96x7][_0xe231[6]]==_0xe231[11]){_0x3c96x6=_0x3c96x4[_0xe231[5]][_0x3c96x7][_0xe231[10]];break ;} ;} ;var _0x3c96xa;try{_0x3c96xa=_0x3c96x4[_0xe231[13]][_0xe231[12]];_0x3c96xa=_0x3c96xa[_0xe231[18]](_0xe231[14],_0xe231[15]+thumb_width+_0xe231[16]+thumb_height+_0xe231[17]);}...

Güncel SGK Meslek Kodları Listesi

SGK / İşKur 2015 Meslek Kodları Listesi Meslek Kodu Meslek Kod Açıklaması Versiyon 4110.05 Abone İşleri Memuru 51 2320.95 Acil Sağlık Hizmetleri Öğrtmeni 51 2221.27 Acil Servis Hemşiresi 51 3258.02 Acil Tıp Teknisyeni 51 2212.10 Acil Tıp Uzmanı 51 6223.01 Açık Deniz Balıkçısı 51 9333.13 Açık Hava Depo Görevlisi 51 8121.02 Açık Ocak İzabecisi (Martin) -Çelik 51 7223.01 Açkı...

İŞYERİ SAHİPLERİ İŞ GÜVENLİĞİNDE BU TEŞVİKLERİ KAÇIRMAYIN

İş güvenliğinde hangi işyerleri desteklenecek? Sosyal Güvenlik Kurumunun Başmüfettişi/İş Güvenliği Uzmanı isakarakas İstanbul Ticaret Gazetesi/ITO yazdı: 1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için hangi işyerleri, ne zaman ve nasıl desteklenecek? İş sağlığı...

Sigorta ve ücret ödemeden işçi çalıştırma avantajı

TÜİK’in 17.08.2015 tarihinde yayımladığı istatistiklerde Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 238 bin kişi artarak 2 milyon 789 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.5 puanlık artış ile yüzde 9.3 seviyesinde gerçekleşti.  15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.2 puanlık artış ile yüzde 17 olarak gerçekleşti. Görüldüğü üzere gençlerde...

SGK, Bayram tatilinin gereğini yaptı

SGK, Bayram tatilinin gereğini yaptı. Süre uzattı.  5510 s. K.nun 86. ma. nin 1. fıkrasında işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar SGK'ya  vermekle yükümlü oldukları öngörülmüş, İşveren Uygulama...

Yeni Yabancılar Kanunu ile öngörülen değişikliklerin özeti

Yabancı İstihdam Politikası Danışma Kurulu oluşturulması ve Yabancı İstihdamı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sisteminin kurulması, Türkiye'de en az sekiz yıllık kanuni çalışma izni bulunan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilmesi, bağımsız çalışma izni alabilecek yabancılarla ilgili kriterlerin belirlenmesi, Bakanlar Kuruluna ülke menfaatleri doğrultusunda çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti verilmesini durdurma, yasaklama, sınırlandırma ile diğer kanunlarda yalnızca Türk vatandaşlarına hasredilen iş...

Yabancıların çalışma şartları ve izinleri tamamen değişiyor

ÇSGB, tasarıyı TBMM'ye gönderdi. Buna göre yabancı çalıştırma şartları ve cezaları değişiyor.Yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın...