İndirimli Kitap Seti:tüm işverenler, iş ve sosyal güvenlik Danışmanları-bilirkişiler bu eserleri elden bırakmıyor

20140713_121157

Tüm işverenler, iş ve sosyal güvenlik Danışmanları-bilirkişiler  bu eserleri elden bırakmıyor, siz de çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili tüm soru ve sorunlarınızı bu uygulamalı akıcı ve anlaşılır bir dil ile anlatılan  bu eserlerle çözebilirsiniz. İş ve sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliğine  ilişkin  püf noktaları, çözümleri  bu eserlerde    ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ/A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI/Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. Başkanı/İş ve Sosyal ... Devamını Oku »

İşçi izin kaydı nasıl tutulur

20140713_121134

İşçi izin kaydı nasıl tutulur? Her  işveren; çalıştırdığı işçilerin izin durumlarını gösteren, örneği aşağıda bulunan yıllık izin kayıt belgesini tutmak zorundadır.  İşveren, her işçinin yıllık izin durumunu aynı esaslara göre düzenleyeceği izin defteri veya kartoteks sistemiyle de takip edebilir. YILLIK ÜCRETLİ İZİN KAYDI İşçinin Soyadı: T.C No            :   İşe Giriş Tarihi: Adı: Sicil No:   ... Devamını Oku »

İşçi kapı dışarı edilecek

is-guvenligi

6331 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine eklenen fıkra işçinin canını yakacak.  Bu değişiklikle  İş sözleşmesi ile çalışanların; kişisel koruyucu donanım kullanmaması, makine ve teçhizatın koruyucusunu etkisiz hâle getirmesi, iş ile ilgili güvenlik kurallarına uymaması hususlarından dolayı ayrı ayrı üç defa yazılı olarak uyarılması hâlinde işveren bakımından iş sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre haklı nedenle derhâl fesih hakkı doğacaktır. Bu işçinin tazminatsız ... Devamını Oku »

Bağ-Kur prim borcu tamamen silinecek mi

yazılı ve görsel bazı basın yayın organlarında, kamuoyunca Bağ-Kur sigortalısı olarak bilenen esnaf ve sanatkârlar ile çiftçilerden, 12 aydan fazla prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulmasına ve prim borçlarının silinmesine yönelik olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir yasa çalışması olduğu ancak, 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat eden sigortalıların yeni çıkacak bu uygulamadan faydalanamayacakları şeklinde yer alan haberlere yönelik aşağıdaki açıklamanın ... Devamını Oku »

Yeni Yabancılar Kanunu ile öngörülen değişikliklerin özeti

ybnc

Yabancı İstihdam Politikası Danışma Kurulu oluşturulması ve Yabancı İstihdamı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sisteminin kurulması, Türkiye’de en az sekiz yıllık kanuni çalışma izni bulunan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilmesi, bağımsız çalışma izni alabilecek yabancılarla ilgili kriterlerin belirlenmesi, Bakanlar Kuruluna ülke menfaatleri doğrultusunda çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti verilmesini durdurma, yasaklama, sınırlandırma ile diğer kanunlarda yalnızca Türk vatandaşlarına hasredilen iş ... Devamını Oku »

SGK prime esas kazançlar 2015

borc affi

Özel sektörde  1.1.2015 ila 30.6.2015 tarihleri arasında SGK sigorta primine esas kazançları ne kadardır Günlük kazanç alt sınırı          :            40,05 TL, Aylık kazanç alt sınırı              :       1.201,50 TL, Günlük kazanç üst sınırı         :     260,33 TL(*), Aylık kazanç üst sınırı             :       7.809,90 TL, Devamını Oku »

Kaçak yabancı çalıştıranlara 2015 yılında ceza yağacak

YURTDIŞI2

2015 yılında KAÇAK YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZAlarına şağıda yer verilmiştir.aşağıda  sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır. Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalıştığı tespit edilen yabancıya yukarıda belirtilen idari para cezasının yanı sıra varsa işyeri kapatılması ... Devamını Oku »

Yabancıların çalışma şartları ve izinleri tamamen değişiyor

ÇSGB, tasarıyı TBMM’ye gönderdi. Buna göre yabancı çalıştırma şartları ve cezaları değişiyor.Yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek halleri on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak. Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alan ... Devamını Oku »

İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimi belgemi nasıl alabilirim

ÜNİV

İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimi belgemi nasıl alabilirim? İSG Genel Müdürlüğünce 18 Ağustos 2013 ve sonrasında yapılan sınavlarda başarılı olup iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği belgesi almaya hak kazanan adayların sertifikaları, İSG-KATİP üzerinden yaptıkları bilgi güncelleme işlemlerine istinaden basılıp, MERNİS’te kayıtlı olan adreslerine gönderilmeye başlanmıştır. Sertifikaların tüm basım ve postalama işlemleri Genel Müdürlüğümüzce yapılan basım ve dağıtım işleri ile ... Devamını Oku »

Aile paketinde ne var ne yok

2014temfotoğraflarım 137

Aile paketinde ne var ne yok? 1)Kadın işçilerin esnek çalışma talebi değerlendiriliyor: Tasarıyla, İş Kanunu’nun kadın işçilerin doğum ve süt iznini düzenleyen maddeye eklenen fıkra ile analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar kısmi süreli çalışma talebi karşılanacak. Bu talep, geçerli fesih nedeni sayılamayacak. Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya ... Devamını Oku »