Emeklilik

Tümü

Kitaplar

Tümü

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tümü
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunda bu maddeler DEĞİŞTİ

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunda bu maddeler DEĞİŞTİ

  01 Ekim 2014

  10/9/2014 tarihli ve 6551 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanunun 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri ile 6331 sayılı Kanunun 2, 6, 15 ve 30 uncu maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

 • İş Güvenliği Uzmanlığında sınıf atlamak isteyenler DİKKAT

  İş Güvenliği Uzmanlığında sınıf atlamak isteyenler DİKKAT

  01 Ekim 2014

  (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar ile (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacakların nasıl ve ne şekilde eğitim kurumlarına başvuracakları hususu 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, […]

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co